parallax background

Bizimle çalışmakla,
işinize odaklanır ve sonuç alırsınız.


Kurumsal İlkelerimiz

YÖNETSEL PRENSİPLERİMİZ

Kurum olarak Entegre, dünyadaki ileri teknolojileri ve pazarlama yöntemlerini kullanarak, aranılan kalitede ürün ve hizmetleri, özelde Türk insanının genelde ise tüm insanların menfaatine sunmayı benimser. Konjonktürel etkiler ve kriz dahil, her türlü durumu fırsata çevirebilme kabul edilebilir bir yaklaşım olmakla birlikte, spekülatif imkanları değerlendirmek ve üretmeden rant elde etmek kurumumuzun amacı değildir. Kurumsal etik anlayışımızı ve ilkelerimizi çiğneyerek elde edilecek herhangi bir geliri başarısızlık addederiz. Amacımız; anlık kârlar değil, köklü ve sürekli gelişen bir müessese haline gelerek yeni istihdam imkanları oluşturmak, Hizmet sektöründe, ülkemizde ve dünyada sürekli açılımlar gerçekleştirmektir.

Başarımızın ve sürekli gelişimimizin ölçütü, müşteri, çalışan ve kamuoyu gözündeki imajımızdır.

Entegre, çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmayı, çalışanlara kurumu kendi evleri gibi tanımlamalarına yardımcı olacak firma kültürünü aşılamayı ve ahlakî temelden beslenen profesyonel yönetim anlayışını benimsetmeyi amaçlar.

Her Entegre çalışanı, keyifli bir çalışma ortamı içinde firmaya sağlayacağı azami katkıyı, özsaygı ve disiplin çerçevesinde ortaya koyar. Entegrenin her çalışanı, şirketine azami katkı sağlamayı keyifli bir kişisel ve/veya mesleki gelişim fırsatı olarak görür. Bu Entegrenin çalışanlarının her biri, toplam kalite anlayışını benimsemiş "değer"lerdir. Ayrıca her Entegre çalışanı, Kurumsal Anayasamızı bilmek, uygulamak, katkı sağlamak ve bu doğrultuda sürekli kendisini yetiştirmek ve geliştirmekle sorumludur.

Entegre ortakları ve çalışanları olarak; üstlenmiş olduğumuz sorumluluk ve görev bilinciyle ulusal ve evrensel değerlere, uluslararası kurumsal yönetim ilkelerine, çağdaş yönetim tekniklerine ve şirketimizi dolaylı/dolaysız ilgilendiren tüm mevzuata uygun olarak kurumumuzu her zaman geleceğe taşımanın ve hazırlamanın gayreti içinde olacağız.

VİZYONUMUZ

Entegre olarak Vizyonumuz;

"Ülkemize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesinden güç alarak, hizmet sektöründe ülkemizin ve dünyanın tercih edilen firmalarından olmak."

Bu doğrultuda;

Güncel bilgi ve teknoloji kullanımına ve nitelikli insan kaynağına önem veren,

Müşteri ihtiyacına özel çözümleri sektörde kabul görmüş olan,

Hizmet, kalite ve kapasitesiyle, sektörünün liderlerinden olan,

Milli kültürümüzü ve milletimizin öz değerlerini benimseyen ve katkılı olan; diğer taraftan evrensel değerlere özen ve saygı gösteren,

Müteşebbis, yönetici, çalışanlar, müşteriler ve sosyal paydaşlarıyla bütünleşmiş bir şekilde "Entegre" kimliği oluşturmak ve yaşatmaktır.

Ayrıca;

Kalite bilinci, etkin kaynak yönetimi, sürekli iyileştirme, verimlilik ve müşteri odaklılığı esas alan yönetim anlayışı çerçevesinde, tüm süreçlerinde çağdaş teknolojik imkanlardan azami derecede faydalanan, tüm paydaşları ile işbirliği içinde sinerji oluşturarak sektörünün gelişmesinde ve ilerlemesinde aktif rol oynayan bir firma olmak,

Ofisleri ve markalaşmış "Entegre" adıyla sektörünü yönlendiren, uluslararası standartları yakalamış hizmet üretim teknolojisi ile dünya ölçeğinde rekabet gücüne ulaşmış Türkiye'deki konumunu sürekli kılmak,

"Önce İnsan" yaklaşımı içinde çalışanlarına hem maddi hem de manevi anlamda fiziki ve sosyal imkanları sağlamış, çevre bilincini, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını ön planda tutan, sosyal içerikli projeleri destekleyen ve bizzat içinde yer alan bir firma olmak,

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren, müşterinin ihtiyacı olan hizmet ürün çeşitliliğini sağlayan, müşterilerine farklı alternatifler sunan bir firma olmaktır.

MİSYONUMUZ

Entegre olarak Misyonumuz;

"Müşterilerimiz için ürettiğimiz kaliteli, sektöründe öncü ve farklı hizmetleri, müşteri odaklı yaklaşımla Türkiye ve Dünya Pazarlarına sunarak ticari ve sınaî amaçlarını gerçekleştirirken, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak."

Bu misyonu gerçekleştirebilmek için hedeflerimiz;

Müşteri ilişkilerinde, pazar araştırmalarında, sektörel gelişmelerin takip edilmesi ve uyarlanmasında, diğer rakiplerine model teşkil eden bir anlayışla etkin, verimli ve sürekli gelişen bir sistem kurmaktır.

Sahip olduğumuz geçmişimizden ve köklerimizden güç alarak; modern bilgi ve teknoloji ile donatılmış ofislerimizle ve profesyonel yönetim anlayışına sahip uzman kadromuzla, hizmet üretimini en kaliteli şekilde yapmak, hizmetlerimizin müşterilere en kısa sürede ulaşımını sağlayacak bilgi ağını kurmaktır.

Rakiplerinden üstün yanlarını müşterinin algılamasını, fark etmesini ve inanmasını sağlayıcı pazarlama faaliyetlerini uygulayarak; Müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, sosyal çevresine ve paydaşlarına sorumluluk bilinci, dürüstlük ve taahhütlerine sadakati yansıtır bir iş ahlakını benimsediğini fark ettirerek; Entegre markasını Dünya'da güvenilir, yenilikçi ve güçlü bir marka haline getirmektir.

Karlılık, verimlilik ve etkinlik esasları çerçevesinde dünya ile rekabet edebilecek hizmet kalitesine ve standardizasyonuna ulaşmak, etkin ve verimli kaynak yönetimi için sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek, ülke içinde ve dışında hizmet üretim alt yapısıyla uyumlu pazarlama stratejisi ve politikaları tespit etmek ve uygulamaktır.

"Önce İnsan" yaklaşımı içinde çalışanlarına hem maddi hem de manevi anlamda fiziki ve sosyal imkanlar sağlamış, çevre bilincini, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını ön planda tutan, sosyal içerikli projeleri destekleyen ve bizzat içinde yer alan bir firma olmaktır.

Entegre ile kamuoyu arası iletişim kanalları ve köprüleri tesis ederek Tanıtım ve Halkla İlişkiler çalışmalarına ağırlık vermek, Entegre kurumsal yapısına uygun imaj geliştirme faaliyetleri yapmak ve bunları firma içine ve dışına yönelik olarak yaygınlaştırmaktır.

Başarısını müşteri memnuniyeti ile ölçen, müşteri ihtiyaçlarına hızlı, etkin ve kaliteli çözümler üretebilen bir firma olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Entegre olarak Değerlerimiz;

Evrensel insan haklarına saygı ve "Önce İnsan" anlayışı,

Faaliyetlerini sosyal çevrenin değerlerini de dikkate alarak sürdürme,

Topluma karşı sorumluluk duygusu ve çevreye saygı,

Kaliteye ve güvenilirliğe odaklı çağdaş çalışma anlayışı,

Hizmetlerimizin müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermesi,

Sürekli gelişim, yenilikçi, akılcı ve sistematik çalışma,

Fikirlerin rahatlıkla konuşulduğu özgür ve dinamik ortama sahip olma,

Yönetimde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışı,

Yüksek ahlak değerlerini kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirme,

Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt etmeksizin işe alma ve hizmet etme,

"Güven" kelimesiyle anılan bir kurum ve kurum kültürü oluşturmak.

Siz de bu kurumsal yapının bir parçası olmak istiyorsanız, aşağıdaki formu sizin için hazırladık...

İnsan Kaynakları Başvuru Formu


CV Ekle (.pdf / .doc / .docx / Maksimum 1MB)