Hizmetlerimiz

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


Yönetim, Finans, Enerji ve Hukuk alanındaki tecrübelerini, Entegre Şirket Çözümleri’nin kurumsal çatısında birleştirerek 2004 yılından beri Türk ekonomisinin ve kültürünün temel taşları olan işletmelere; ihtiyaç, hedef ve beklentilerini karşılamaya yönelik, yüksek kaliteli ve sonuç odaklı hizmetler sunuyoruz.

Entegre Şirket Çözümleri, hizmet alan işletmelerin ihtiyaçlarını ve memnuniyetlerini ön planda tutar.

Değişen beklenti ve koşullara uygun iş ve yöntemler geliştirerek uygulanabilir ve sürdürülebilir pratik çözümler üretir.

Uygulama ve süreç yönetim desteği ile uzun vadeli iş ve güç birliğinin destek ve başarısını hedefler.


Yönetim Danışmanlığı kapsamında sizlere sunduklarımız;

• İşletme Analizi

- Raporlama

- Denetim

• Stratejik Planlama

- Yönetim Planlaması

- Finansman Planlaması

• Operasyonel Uygulama

- Yönetim Yapılandırma

- Nakit Akış ve Kararlılık Yönetimi


YATIRIM DANIŞMANLIĞI


Küresel ekonominin son yıllarda hız kazanmasıyla birlikte ekonomilerde ve bilhassa finansal sektörde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişim ve gelişmeler ile birlikte yatırım danışmanlığı faaliyeti önem kazanmıştır. Yatırım danışmanlığı ile amaçlanan, kişilerin uzun ve kısa vadeli finansal hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri dikkate alınarak yatırım planlarının oluşturulmasıdır. Yatırımcının mali durumunu, yatırım amaçlarını, likide, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulur.


Yatırım Danışmanlığı kapsamında sizlere sunduklarımız;

• Yatırım ve Proje Danışmanlığı

- Analiz ve Planlama

- Finansman Destekleri

- İşletme Fizibilitesi & Proje Danışmanlığı

• Enerji Yatırımları

- Komple Yatırım

- Makine Ekipman Kurulum

• Turizm Yatırımları

- Otel Yatırımları ve İyileştirme

- Proje Yönetimi


FİNANS DANIŞMANLIĞI


Ticaret, kazanca ulaşmak için yapılan bir faaliyettir. Kazanca ulaşmak ise doğru bir finansal yönetim sistemi ile mümkündür. Entegre Şirket Çözümleri, işletmenizin finansal yönetiminde sorun-çözüm-fayda sistematiği içinde sonuç alacağı stratejiler geliştirir.


Finans Danışmanlığı kapsamında sizlere sunduklarımız;

• Finansal Yönetim

- Analiz ve Yapılandırma

- Finans & Muhasebe Değerlendirmesi

• Varlık ve Kaynak Yönetimi

- Finansal Varlıkların/Kaynakların Analizi

- Bütçe ve Beklenti Analizi

• Borç Yapılandırması

- İhtiyaç ve Kaynak Belirleme

- Planlama ve Operasyon


DEVLET DESTEKLERİ


Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri, daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü firmalar yaratmaya teşvik ediyor. Güçlü global markalar geliştirerek; ülkemizin ihracatını artırmak, ekonomiye katkı sağlamak, geliştirilen Türk Markaları eliyle "Türk Malı" imajını ve Türkiye'nin itibarını güçlendirmek için, firmaların alt yapı, pazar araştırmaları, eğitim ve danışmanlık, Ar-Ge ve İnovasyon gibi alanları Devlet tarafından desteklenmektedir.


Devlet Destekleri kapsamında sizlere sunduklarımız;

• IPARD - Avrupa Birliği

- Kırsal Turizm

- Su Ürünleri

- Et Ürünleri

- Diğer Destekler

• TÜBİTAK

- Akademik Destekler

- Sanayi Destekleri

- Bilimsel Destekler

• Ekonomi Bakanlığı

- İhracat Destekleri

- Yatırım Destekleri

- Hizmet Destekleri

• KOSGEB

- Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri

- Girişimcilik Destekleri

- Proje Destekleri

- Hibe Destekleri

• Tarım ve Hayvancılık

- Alan Bazlı Destekler

- Tarımsal Destekler

- Hayvancılık Destekleri

Bizden aldığınız hizmetlerle; işinize odaklanır ve sonuç alırsınız.


Bize Ulaşın